Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

2024

Lørdag d. 6. april afholder klubben intern ørreddag og vi er alle spændte på resultatet.

Siden artikler er opdateret med link til “Fisk Med Søren”. Der ligger rigtigt mange fine film og Videoer fra årene der gik, og de kan godt tåle at blive set igen. Nyeste opdatering fra turen til Sydfyn anbefales.

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig.

Datoen er fastsat til torsdag den 1. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 25. januar 2023.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Bedste Limfjordsørred
 5. Fidusdiplom
 6. Valg Bestyrelsesvalg: Michael Knudsen – modtager ikke genvalg Søren Christrup – modtager genvalg Suppleanter: Revisor: (2024-2025)
 7. Indkomne forslag Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden på mail seneste 8 dage før generalforsamlingen
 8. Fastsættelse af kontingent næste år
 9. Eventuelt: – Vandløbspleje – Naturgenopretningsprojektet – Andet?

Det er nu, at du skal indfri dit nytårsforsæt

Ved at forny eller som nyt medlem melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2024.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2024 / Henning

2023

02. november

Bestyrelsen har været samlet og kalenderen er opdateret med rigtigt mange gode oplevelser i 2024.

14. maj

Resen Bæk projektet indviet 4. maj.

Det har været en stor mundfuld for vores lille forening. Projektet giver 3-400m nyt vandløb med forbindelse til en lille sø. Ovenfor søen er der et rigkær med naturligt vandløb. Alt i alt 1500m mere vand med ubrudt forbindelse til Limfjorden, det gavner ikke bare ørrederne, men også de mange arter der følger vandpejlet, når de voksne insekter flyver op ad strømmen for at lægge deres æg. Derudover er der masser af tiltag der vil gøre projektet til en biodiversitets oase. En stor tak til de frivillige der har lagt tid og kræfter i projektet.

Link til Struer Kommunes artikel

Forårets sidste Interne ørreddag blev afviklet lørdag den 13. maj. Den dygtig og heldige vinder blev Lars Mikkelsen med en fisk på 58,8cm og 2160 gram og en kondition på 1,06. Tillykke til Lars.

4. april

Det er os en stor fornøjelse at kunne invitere til åbnings arrangement for naturprojektet ved Resen bæk og Kramshule dal. 2 års arbejde er ved at nærme sig enden og resultatet vil vi gerne vise frem. Åbning d. 4 maj 2023 kl. 14-16. Se hele invitationen.

Der er kommet nogle rigtigt fine video indlæg i Facebook grupperne og dem vil vi ikke snyde hjemmesidens brugere for.

I november 2022 var vi vanen tro på Bornholm. Se Jacobs film.

Her i marts havde vi en forrygende ørreddag. Se Sørens film her.

Herefter kom vi godt og grundigt på udebane Isefjorden

.

8. januar
Spontanturen gik i år til Gjerrild klint og Søren har lavet denne fine video beretning fra dagen.
https://youtu.be/JzgqMvDCOTo

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig. Datoen er fastsat til torsdag den 2. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b. Se indkaldelsen herunder.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 26. januar 2023.

Nyt fra kasseren, det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2023.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2023 Henning.

2022

31. december kalenderen for 2023 er opdateret.

16. oktober
Det blev Søren der løb med præmien til de interne ørredage, med en fisk på 41,5 cm 780 gram og en kondition på 1,09. Nærmeste konkurrent var Carsten Knivford med halvmeters fisk der desværre lige akkurat ikke klarede konditions kravet på 1,0.


10. Oktober
Efteråret er godt i gang og i vores lille forening sker der rigtigt meget. Vandløbs projektet ved Langergård er på sit højeste, her kommer der mindst 300 meter ekstra vandløb og er rigtigt flot biodiversitetsområde med græssende ponyer, insekt hoteller, sten stakke og så videre. Vandpleje weekenderne er overstået gydebankerne er klar til ørrederne trækker op.
klubturen til Åbenrå fjord og Als var en succes og formanden har klippet en flot video.
Lørdag er der intern ørreddag K & B til deltagerne.

2. juni.
Jacob og Søren har været på en fin tur på Langeland og Tåsinge.
Det er der kommet en fin og hyggelig fiskefilm ud af.
https://youtu.be/fEtZ2mdgHjU

22. marts.
Forårstur til Ærø. Søren har saxet en fin video sammen fra turen, der var lidt fattig på fisk. Men rug på hygge og kammeratskab. Karsten fik dog med flid dygtighed fisk i fryseren.
https://youtu.be/QrdZnRZFVDc

5. marts.
Årets 3. interne ørreddag bragte en enkelt fisk til indvejningen, fisken holdt desværre ikke konditionen.
En stor del af de vanlige deltagere ved ørreddagene var til DSF & DTU´s temadag om havørredens livscyklus. Et meget lærerigt arrangement, hvor nogle af landets dygtigste, øsede af deres store viden om havørred biologi, vandpleje samt havørredens fjender: Der er en del. Der elsker at sætte tænder og næb i havørrederne både som yngel, smolt og voksne gydefisk.

DTU opfordrede til at man registere sine ture og ikke kun fangster i deres APP: Fangst journalen. Fordi nulturene er vigtige i den statestik der hedder timer pr. fisk. Der er indikator på om der er nødvendigt med ekstra indsatser som feks. udsætning øget vandpleje mv.

13. februar
Årets 2. interne Ørreddag gav desværre ikke fisk til indvejningen. De 11 deltagere fik tilsammen 4 undermåls fisk ud af anstrengelserne i det kolde blæsende vejr. Søren tegnede sig for tre af dagens fire fisk. Han har klippet en flot video sammen fra dagen.
Et af vores nye medlemmer fik tilmed sin første ørred under de barske forhold. Well done.
https://youtu.be/IndwoOmGY4Y

10. januar
Årets første klubtur gik til Langeland og Søren har klippet en video sammen fra turen.

Turen til Langeland 2022

1 januar.
2022 tegner sig til at blive et utroligt aktivt år i vores lille forening. Vi er aktivt involveret i vandplejen rundt omkring i kommunen. 2022 er samtidigt året hvor vi kommer til at gennemføre natur genopretnings projektet ved Langergård. I nært samarbejde med Struer Kommune, lodsejere og frivillige. Vi har fået en lille kvart million fra naturfonden til dette arbejde. For fiskene betyder det adgang til de øverste dele af Resen Kjær å systemet. Samt et helt nyt stykke vandløb på 300m der indrettes som gyde og opvækst vand for ørred. Alt i alt et spændende projekt du kan læse meget mere om under fanen fiskerleje. Vi har godt gang i vandløbsplejen. Filosofierne er den at hvis forholdene i orden, så skal fiskene nok komme. Kigger man på årets fiske tællinger, er der plads til forbedring og vi inviterer alle til at deltage i dette arbejde. Derudover er 2022 spækket med masser af aktivitet for medlemmerne, interne ørreddage og klubture
(3 forlængede weekender plus en hel uge på Bornholm).
Fra september til maj stikker vi hovederne sammen torsdag aften 19 til ca. 21. På programmet er løs og fast om fiskeri, metoder, pladser mv.

Knæk & Bræk i det nye år.

Struer Kystfiskerforening.

Nyt fra kasseren, det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2022.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2022 Henning

2021

31 december

Spontan tur i nærområdet. Formanden klippede denne fine lille video sammen, hygge, kammeratskab og fisk, et sted i Limfjorden.

26 december

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 3. februar 2022
Kl. 19.30 i klubhuset Bredgade 50B, 7600 Struer

Dagsorden
Vedtægts forslag

Forslag sendes til formanden senest 26. januar 2022
Der kommer et separat opslag vedr. ændring af vedtægter.

Skulle der være medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen, så giv mig besked herom inden generalforsamlingen.

Covid-19
Vi følger myndighedernes anbefalinger og indretter os derefter.

Vel mødt 🙂

18 december
Klubaften 23. december aflyses grundet stigningen i covid smitten.
Kalenderen for 2022 er opdateret med masser af spændende aktiviteter.

10 september 2021

Så er sommeren og covid19 forhåbentligt overstået, vi ser ind i et efterår med almindelige klubaktiviteter. Klubaftnerne er allerede godt i gang.

Vandplejedagen d 11. september nærmer sig og vi er klar til at spule gydegrus på udvalgte strækninger i kommunens større vandløb.

Vi mødes i Klubben kl. 8 til et rundstykke og en kop kaffe inden det går løs.

Medbring til opgaven passende tøj vaders, greb eller rive til at rette til med efter spule grejet har været over bankerne.

Vi forventer at der arbejdes fra kl. 9 til midt på eftermiddagen.

Den 25. september gør vi det så en gang til.

Vi mødes i Klubben kl. 8 til et rundstykke og en kop kaffe inden det går løs.

Medbring til opgaven passende tøj vaders, greb eller rive til at rette til med efter spule grejet har været over bankerne.

Vi forventer at der arbejdes fra kl. 9 til midt på eftermiddagen.

Naturgenopretning og nye gydebanker i Resen Bæk.
Vi har nogen tid haft dette projekt i støbeskeen, endelig er det faldet i hak med ansøgninger og bevilling fra Naturfonden. Tak til Naturfonden Lodsejerne og Struer Kommune.Aflysning: Turen til Samsø aflyses grundet manglende tilmeldinger. Der er planlagt en alternativ tur til Langeland 6.-9. januar 2022.

05-04-2021

Fisk med Formanden. Jacob har rødder i det fynske, her kan du komme med på solotur til en inderfjord i det fynske.

Forårsturen til Møn, Vi var tre fiskt Corona testede der vovede pelsen på turen til Møn. Søren har klippet en fin video sammen fra turens stabadser.

Resenbæk projektet. Siden vi i efteråret spulede grus i Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å. Har vi kigget vandløbene i Kommunen igennem, med fokus på vandløb med tilløb til Limfjorden. Der dukker et fint lille projekt op i den øverste del af Resenbæk. Jacob har lavet en rigtig fin præsentation af projektet, den skal i ikke snydes for. Vandpleje udvalget arbejder på at få planlagt sommerens indsats på vandpleje delen.

Referat fra bestyrelsesmøde 0202 2021

Næste Arrangement:

13 februar Intern cup.

29 januar 2021 referat af generalforsamlingen. Noget usædvanligt er generalforsamlingen gennemført før tid. og på hhv. på skrift og afstemning via face book. Årsagen er Covid. Da der er sikret flertal ved førnævnte afstemninger, forligger således et resultat og et referat.
4. februar. Generalforsamlingen afvikles i reduceret skriftligt format i den lukkede facebookgruppe. Medlemmer der ikke er på facebook får tilsendt skriftligt materiale.
Dermed undgår vi at mødes fysisk, samtidigt kan bestyrelsen komme videre med arbejdet. K&B

16/1 Intern cup, indvejning kl. 16.30-17.00

Årets første ørreddag blev afviklet som planlagt. Kulde og manglende fangst jog dog deltagerne hjem uden fisk på tasken. K & B næste gang

Besked fra kasseren. Så er det tid til kontingent fornyelse. Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2021.Seniormedlemsskab koster:395,- kr. Familiemedlemsskab koster: 495,- kr. Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture. Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg. nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling, og betaling inden generalforsamlingen. Godt nytår og knæk og bræk i 2021 til alle J / Henning

Kalenderen er er opdateret med arrangementer for hele 2021

GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 4 FEBRUAR KL. 19.30 dagsorden

2020

Næste Arrangement:
NA 

Vi følger de nyeste corona tiltag, dermed ikke flere klubaftener året ud.

Vandløbspleje og Gydning 

Det her er vi lidt stolte af.
Vi har samlet penge ind og kystudsat smolt i halvfemserne. under sloganet “Sølv i Limfjorden er guld værd”, vi har lavet gydebanker i 0’erne , vi har fulgt udviklingen i vandløbene gennem tiden. Endelig i år har vi rusket op i gudegruset og havørrederne har belønnet indsatsen, ved at gyde i et hidtil uset omfang.
Video fra vandplejedagen og gydning.
Kvistup mølle 5 december 2020

Sølv i Limfjorden er stadigt guld værd.

Årets sidste interne ørredag blev vundet af tidligere formand Søren Christrup.

Fisken der gjorde Søren til vinder fin grønlænder på 40,5 cm, vægten landede på 757 gram og konditionen er 1,14 Tillykke til Søren.


Uge 47:  Klubtur til Bornholm. Video fra turen

Samsø 03.-06. oktober

Vi havde en dejlig tur til Samsø, beretning kommer senere.

Vandløbspleje søndag d. 27 september.

Det blev godt nok sagt af mange, jeg glæder mig til Samsø. Alt i medens vi går
venter på at det bliver torsdag og vi er på vej, fik vi lige smidt en omgang vandløbspleje ind i programmet. Mærket på stemningen på holdet så er det noget man ønsker at gentage næste år i september. Mit lystfisker hjerte jubler over de udmærkede vandløb vi har, og at vi med en beskeden indsats en gang eller to om året, kan fintune vandløbenes ydelse til at give flere vilde fisk til området. Med hjælp fra frivillige redskaber og den meget effektive spule anordning blev flere hundrede kvadratmeter grus løsnet og vendt i dagens aktion. Ikke nok med at jeg glæder mig til Samsø jeg glæder mig også til at vi kan se frugten af dagens indsats. Der blev set masser af små ørreder i bækkene isfugl mm.
TAK til alle der deltog.
Vi har klippet en lille video fra dagen.

Vi har fået lov af lodsejerene, vi har lånt en pumpe og nu mangler vi lige 6-8 gutter, der vil bruge dagen på at rede en dejlig grus brudeseng for ørrederne.
Husk vaders, passende påklædning, en god madpakke, det gode humør, de lumre jokes, en rive/kultivator/greb, og at møde frem ved klub lolalet søndag d 27. kl 8.30. VI SES

12/09 interne ørreddag 5 

Så er lørdagens runde af SKF’s interne ørredag afviklet. Eneste fisker med fisk på land var Michael Mousten Kristensen, der valgte at genudsætte en farvet fisk på lige omkring den halve meter. Michael havde endnu et tilbud, men den ville ikke med ind til netmaskerne.

Første klubaften efter ferien er 3. september, hvor vi lukker op i friskt afsprittet version.

Klubaftner er på grund af Coronavirus aflyst indtil videre.

4/4: Intern Ørreddag 4, indvejning kl.  19.30-20 aflyst. 

Jubilæum 16.  maj udskydes til efteråret 


7/3:  Intern Ørreddag 3, indvejning kl. 18.31-19

Ørreddag 3 startede i et i et rimfrost maleri i blå toner, høj sol, dis og havblik. Der er med andre ord stemplet ind på ”Det blå bureau”. En fornøjelig dag, med havørredfiskeri for øje venter. Formiddagen er er præget af denne vejrtype, hen over middag kommer der lidt skyer, noget vind og lidt mere gang i vandet. Det er som om at havørrederne smider genertheden og kommer i hugget. Bedst går det for Søren Christrup der får hele to fisk på land, den største var en rigtig smuk fisk på  61 cm, 2,77 kg og en konditions faktor på 1,22. En flot og værdig vinder af ørreddag 3. Stort tillykke til Søren, der render med første præmien og et klækkeligt gavekort til Outdoor Experten.

https://www.facebook.com/1527885853/videos/10220965927727745/

Lørdag 15/2  Intern Ørreddag 2, indvejning  kl. 17.30-18

Denne bomstærke badekars jæger blev lidt klogere på wobbler buffeten.

Fisk til alle og på alle pladser, men der var ikke fisk over mål og i kondition til Ørredagens ihærdige deltagere, der trodsede elementernes rasen i denne omgang. Dog så vi en enkelt 50’er landet på et kendt rev i fjorden.

Lørdag 18/1:  Intern Ørreddag 1, indvejning kl. 16.30-17

Det var ikke de store fangster ved dagens konkurrence, kun en enkelt ørred er landet og genudsat.

5. Januar. Nyt fra kasseren 

Så er det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2020.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Godt nytår og knæk og bræk i 2020 til alle  / Henning

Et lille skriv fra Samsø vi gæstede i oktober.

Lørdag d. 4 januar. “Spontan” tur til mariager.

Der blev uddelt æg til de 4 der trodsede vejret, krydsede landet og brugte en dag på at fiske i den ellers så smukke Mariager fjord. Der blev skiftet pladser, grej og metode, men ikke så meget som et lille bitte nap. Vi ender med at flytte til Sønder Thise i Skive fjord, men heller ikke der er der gang i fiskene. NV vind, kulde og forhøjet vandstand, er bare ikke verdens bedste cocktail for fiskeriet.

1. Januar

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2020.
Sted: Klublokalet, Bredgade 50, Struer
Tid: 20. februar 2020 kl. 19:30
Se dagsorden vedhæftet.

Venlig hilsen Søren

Dagsorden 2020

2019

27. december

Video fra november turen til Bornholm.

20. december

Kalenderen er opdateret for hele 2020. med masser af dejlige lystfisker oplevelser og ture, læs mere under arrangementer.
Det kan snart ikke holdes hemmeligt længere, 2020 er foreningens 30. år. Derfor bliver der gravet lidt i arkiverne efter gamle beretninger, så er man til en lettere retro oplevelse fra Bornholm 1993, så findes den her.

10. november

58 cm Limfjordssølv på 2 Kg det bliver vel ikke smukkere.

Så er årets næstsidste interne ørreddag afviklet, dog uden at der kom fisk på tavlen. Alle der havde været afsted kunne berette om fisk og der var landet en del undermåls ørreder og en ulk.
Bo fik ikke nok lørdag og måtte også afsted søndag, det gav en fisk der kunne ha pyntet  flot på tavlen i går. Bo havde tilmed en fin blank ½ meters fisk inde til genudsætning. Tillykke med fisken 

07. september

Der er udarbejdet et regelsæt for de interne ørreddage, linket findes også under arrangements fanen, sammen med datoer for kommende ørreddage.

26. juni

Makreller i så rigelige mængder at man måtte stoppe med at fiske, fik losset en enkelt fisk over til makkeren Michael Knudsen. Aldeles og total bonanza.

28. marts

Husk 6/4: Intern Ørreddag 4, indvejning kl.  20-20.30

7. marts

HUSK 9/3:  Intern Ørreddag 3, indvejning kl. 19-19.30

10. februar

Husk Husk 16/2  Intern Ørreddag 2, indvejning  kl. 18-18.30 i klublokalet.

20. januar, Nytår og nyt program.

Medlemmerne  indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for 2019 i Struer Kystfisker Forening.

Generalforsamlingen finder sted 21/2 kl. 19:30 i klublokalet.
Dagsorden 2019

Programment for 2019 er opdateret og årets to første arrangementer er allerede afviklet.

Første lørdag i januar var vi traditionen tro i Mariager fjord, der blev fanget masser af ørreder navnligt af dem der gik med bombarda og små fluer.

Første omgang af ørreddagene er afviklet, De få men frosne deltagere havde spredt sig godt i fjorden, dog uden at nogen havde fanget “noget” de ville bringe til indvejning. Jeg personligt oplevede et sandt eldorado af fine blanke hugvillige “grønlændere”  og måtte genudsætte tre, ligesom formanden der også måtte sætte 3 fisk tilbage i fjorden.

30 december:
Januar udsalget er begyndt –  15-20% rabat på alle tidligere priser !!!!!!

Nu kan du forny dit kontingent / medlemskab af SKF1990 for 2019 til uhørt lave priser.

Seniormedlemsskab: (tidligere 495,- kr.):                    Nu kun 395,- kr.

Familiemedlemsskab: (tidligere 595,- kr.):                   Nu kun 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Godt nytår og knæk og bræk i 2019 til alle J / Henning

2. decmber. Husk de Interne Ørreddage lørdag 8/12 Indvejning 17.00-17.30

8. oktober. Herlige dage på skønne Samsø

Det er vores 7. klubtur til denne herlighed af en Ø. igen i år rykkede den hårde vesten vind os mod syd og østkystvendte kyster, og for mit vedkommende var det igen tid til at prøve nye græsgange på østkysten. Samsø er ud over at være Danmarks frugthave også udstyret med en smuk og varieret natur og et meget varierende fiskevand.
Et godt sted at vende tilbage til. Fangsterne er mange 65 fisk til de 7 deltagere, alt inklusive. Bo Bombadaderede igen ind med turens eneste fisk der blev bagt hjem. En smuk og blank ørred omkring de to kg.

Tak til  Michael, Søren, Søren Bo, Jacob, Richard, og Samsø for samværet, Vi ses. Torben.

07. oktober Husk anden afdeling af Intern Cup lørdag 13. oktober

første afdeling blev afviklet uden at der blev kåret en vinder.

10. juni.

Det forlyder fra pålidelig kilde at der er taget makrel dags dato ved Den lange.

10. juni medens vi venter på makrel

Det må være lige op over at makrellen indfinder sig, årstiden passer og efter en måned med sol og østenvind må det være NU NU NU, der er kørt nogle gange til “Den lange” Langehuse og mange andre steder, i aftes blev det den mole hvor jeg blev fanget af lystfiskeriet igen efter teenagerårens afbrydelse. Dengang var vi fire unge fyre fra B&O på makreljagt. De to er her ikke mere, den 3. rejste til Irland og den 4. sidder og skriver ca. 30 år senere. Molen har grundet sin børnevenlige opbygning dannet ramme om mangt en familie tur, med makrel på tasken til følge. En enkelt tur med hele familien Nielsen havde vi hele tre generationer i sving og alle fik fisk, faktisk fik mine nevøer deres første og min far sine sidste makrel ved denne lejlighed. For at toppe hyggen havde vi grillet en culottesteg på molen medbragt kartoffelsalat bord stole og resten af familien. Rygeovnen har været med og det er ofte sket at der er røget pebermakrel på molen, mums. Et godt katalog af oplevelser at tænke på når nu fiskene ikke rigtigt ville denne aften, sildene mangler, vandet er for plumret og hov hvad var det HUG et par sekunders kontakt, ude mod nordvest, 15 kast senere hug igen, der ruskes vild og der trækkes line af der er ikke tvivl det er bars der er på spil. Fisker dybt tæt på sten og kanter af molen og resultatet venter ikke længe på sig. Fast fisk ryk og rusk, den er god, den fighter vildt og den bliver kranet ind til afkrogning. Grejskift til Jig og fiskeri helt inde i malstrømmen, den sandfarvede jig når at blive trukket ca. en meter da endnu en havbars hugger denne er også godt og vel på målet, men grundet en u forståelig fredning bliver fiskene selvfølgeligt genudsat. Det giver ikke rigtigt mening at forulempe fisk man ikke må tage med så jeg rigger om til fladfiske jagt fra stranden, men enten gider de ikke lege med eller også er de der ikke. en god aften at møde sit lysfisker Zen.

21 maj spætter i brændingen

Vejret lugtede lidt af flade, håbet var en hvarre men realiteterne i brændingen ved høfde Q er tre rødspætter der falder for den orange spinner der bumper hen over bunden i brændingen. alle genudsat.

19. Maj Pinse lørdag 10 timers tur med MUDDI

Et stor del af klubbens medlemmer deltog i den årlige pinsetur med det gode skib Muddi fra Thyborøn. Efter et par år med aflysninger er vejret endeligt med os da vi stævner ud i morgenen med kurs mod fiskepladserne nogle timer vest for Thyborøn. Havet er roligt og Muddi tøffer, efter på fylding af is mod Vest og efter et par timer og lidt manøvrering lyder det velkendte tut, allerede efter første drev er der fisk i båden. Sådan går det nogle timer medens baljerne med fisk bliver mere og mere fyldte med torsk og rigeligt med is. Medens legen er god faktisk aller bedst tut’es af og kursen sat mod Thyborøn fiske rensning og fillettering, og en herlig dag lakker mod enden.

28. april Beretning fra Bornholm

A og B holdets ture til Herlige Borholm er skildret denne lille beretning fra kasseren.Bornholm A final

28. april Beretning fra Langeland

Der kan være mange gode grunde til at være medlem af en lystfiskerforening, et af de største argumenter for mig er de fantastiske ture der arrangeres nærmest på samlebånd hen over året. Til Langelandsturen dette forår er der 7 tilmeldte Beretning fra Langelands turen

24. marts. Årets 3. interne Ørreddag er afviklet.

jacob bonanza jacobsfisk

Jacob der som den eneste oplevede et rent bonanza fiskeri, vandt med en fin ørred der vejer 1,408 kg er 51,3 cm og en konditions faktor på 1,04
Tillykke til Jacob der nu må en tur forbi lystfiskeren i Hvide Sande med et klækkeligt gavekort.
Anden afdeling blev aflyst grundet is i fjorden, bemærk at der er sat en 4. konkurrence ind 12 maj.

3. februar.

Video referat fra november turen til Bornholm.

20. januar. Årets første interne Ørreddag er afviklet.
26733904_10214754023954033_2759026324037907299_n

Vinder blev Formanden, Søren Christrup der indvejede en smuk Ørred på 40,8 cm 705 gram med en kondition på 1,04. Stort tillykke til Søren der igen må en tur til Lystfiskeren i Hvide Sande med et klækkeligt gavekort.

7. januar. Fornyelse af kontingent.

Henning har sendt følgende vejledning til, hvordan medlemskontingentet for 2018 betales. Husk det nu inden generalforsamlingen : Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 495 kr. (595 kr. for en husstand) for 2018 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling , eller i forbindelse med klubaftener.

6. Januar. Spontan tur til Mariager fjord.

Der var godt med ørred til de der trodsede kulden og drog til Mariager Fjord denne lørdag. 7 mand fra klubben plus et par unge rookies. Bombada, flue og lange kast krydret med varieret fiskeri gav småfisk i store mængder. Alle fik fisk på land og enkelte fik prikket hul på bylden og kom på tavlen med den første havørred på land, om end fiskene var små og måtte ud igen. Vejret var fantastisk med læ og sol.

2017

21 december

Så har bestyrelsen været samlet og planlagt en rigtig flot sæson i 2018 med bl.a. 3 interne ørreddage, en forårs tur samt to efterårs ture. Se det hele under kalender fanen.

13 November

Nedtællingen til Bornholm. Fem af klubbens medlemmer tæller ned til afgang lørdag morgen, og lad os bare sige at vi glæder os. Der skal nok komme en nærmet sandfærdig beretning her på siden, men i disse interaktive tider er kan vil følges live på facebook gruppen “Klippebloggen”.

Oktobers interne ørreddag blev vundet af Jacob med en flot overspringer på 50,8 cm og 1,5 kg, hvilket giver en konditionsfaktor på 1,13. Stort tillykke til Jacob.

9. oktober. Herlige dage på Samsø

Med et ”Samsø vi ses” sluttede beretningen fra turen til samsø i 2011. Det er således, for rigtigt mange af deltagerne på denne tur 6. gang vi ses igen med denne herlighed af en Ø. Hård vind fra vestlige retninger tvang noget syd og østkyst fiskeri frem, og for mit vedkommende var det tid til at prøve nye græsgange på østkysten. Samsø er ud over at være Danmarks frugthave også udstyret med en smuk og varieret natur og et meget varierende fiskevand.
Ikke så sært at øen er gået lidt i blodet på os. Fangsterne er mange 34 fisk til de 8 deltagere, alt inklusive hjemtages der 5 ørreder, resten genudsættes til de bliver større eller grundet tiltagende farve. Bo Bombadaderede igen ind som storfangeren med ti landede ørreder.

Tak til Michael, Michael, Søren, Bo, Jacob, Richard, Paw og Samsø for samværet, Vi ses. Torben.

bosfisk

SORENSFISK

19. september så er der gang i klubaftnerne igen og 1. omgang af de interne er afviklet i fin stil.

Efterårets første interne ørreddag blev afviklet i ret stille vejr vekslende mellem høj sol, regn og tordenbyger.
8 betalende deltagere gav alt hvad de havde i sig.
Bo var dygtigst til at finde og fange fisk, hele 8 havde han på land i løbet af dagen. Han havde hjemtaget 2 stk til indvejning, en blank og en let farvet ørred på hver 48 cm, bedste konditionsfaktor var 1,09.
Tillykke Bo, præmien er fuldt fortjent !

Klubaften 27. april er aflyst, sidste klubaften er torsdag d. 4. maj.

Grundet massiv udvandring til Bornholm aflyses klubaftenen den 27 april.
Sidste klubaften inden sommerpausen er 4 maj, hvor vi glæder os til at hører masser af historier fra den forjættede ø. Vi ses igen den 7. september.

Vi der var med på Møn havde en fantastisk og hyggelig tur i storslået natur.

Møn forår 2017

Intern Ørreddag 3 afholdt 8. april.

Så er den 3. runde af de interne ørreddage afsluttet og der er fundet en eller rettere to vindere. Med mindst mulig marginal indvejede den siddende formand og ex formanden hver sin havørred med samme mål og vægt. Fiskene målte 40cm og vejede 656 gram og klarede dermed lige konditions kravet på 1,0 begge fisk er fanget ved Vils sund. Præmie puljen deles mellem de to heldige der må gå den tunge gang til Lystfiskeren i Hvide Sande der er Sponsor ved ørreddagene. /Torben.

Arragementet der er sponsoreret af Lystfiskeren i Hvide Sande indvejning i klubben kl. 19-20

Klubaften torsdag d. 30 marts er aflyst grundet klubturen til Møn.

Konkurrencer i Limfjorden sidst i april.

I staten af april holder vores naboer i Thylands fiskekonkurrence I sidste weekend er der Kyst Cup. i Aalborg. K&B.

Så er nedtællingen til Møns turen startet

I alle tilfælde for mit vedkommende, det er et talstærkt hold der er meldt til, så nogen flere en jeg er forventningsfulde. Tjekker man diverse guide sites ud, lokkes der med ren fiskeporno i farver, hvilket jo ikke gøre forventningerne mindre. Det er 11 år siden vi sidst var på Møn. Dengang kom der en lille beretning ud af anstrengelserne, at læse den gør heller ikke fiskefeberen mindre.
K&B

Interne ørredage lørdag d 4. marts.

Anden afdeling af de interne ørreddage er nu afviklet, desværre igen uden at der er kåret en &vinder. Der blev ikke bragt fisk til indvejning, men alt i alt landede de 9 deltagere 12 fisk, der enten var under målet eller for slanke. Præmiepuljen går således videre til tredje omgang der afvikles d 8  april, indvejning i klubben. 19-20. K&B

IMG_2457

Dagens vist største ørred, en 50 plus, der pr. øjemål blev vejet og fundet for let, genudsat.

9. februar Generalforsamling

Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling i god ro og orden, læs Referat 2017 og Formandens beretning om 2016. Tak for god ro og orden.

Interne ørredage lørdag d 4. februar.

Så er det på lørdag at den første af tre interne ørreddage bliver afviklet, igen i år har Lystfiskeren i Hvide Sande vist sin gavmildhed som sponsor ved præmie bordet.
Første afdeling af de interne ørreddage er nu afviklet, desværre uden der er kåret en vinder. Kun en enkelt fisk kom til indvejning, fisken blev desværre vejet og fundet for let. i forhold ti Fultons konditions lov. Præmiepuljen går således videre til anden omgang der afvikles d 4 marts, indvejning i klubben. 17-18. K&B.

FB_20170205_10_32_40_Saved_Picture

1,53 Kg og 55 cm rækker til en konditon på 0,92. Vi håber på mere huld på fiskene i næste omgang.

 

 

Fjorden har tilmed fisket godt i vintermånederne og en af de helt lokale pladser har givet en flot blank fisk på 3 kg til Ole Maach. Ole har i øvrigt haft en rigtig flot vinter med flere fine fisk på land.

V__99CA

Oles smukke decmber fisk 2,9 kg 61cm

V__D80D

Ole kom igen i januar med denne 3,0 kg’s bombe på 60 cm tillykke.

 

Husk rettidig tilmelding og betaling, læs mere i kalenderen.

K&B Torben

Spontanturen til Mariager fjord lørdag 07 januar

Turen blev ikke officielt aflyst, i skrivende stund er der dog ikke kendskab til nogen der har været afsted lørdag. Til gengæld var Jacob og Bo på pletten søndag hvor i alt 14 ørreder blev genudsat enten på grund af lidenhed eller fejlfarve.

Bo m Oerred mariger

Bo med en af dagens 14 ørreder fra Mariager fjord.

I de hjemlige vande har der også været folk ved fjorden søndag. Christrup & Son samt undertegnede, havde fuld underholdning på en af de lokale pladser. Både Søren og jeg havde fisk på land samt en del følgere, begge ørreder blev dog genudsat grundet manglende længde.

/Torben.

Fiskekur 2017

Efter den dejligste nytårsaften er der ikke noget som en fiskekur på kysten, således også den 1. januar det Herrens år 2017.

Vi er tre der tager på havørredtur med det formål at indprente havørredens hemmeligheder i Thomas, der som søn af en fynbo må gennemgå denne obligatoriske træning ud i kystfiskeriets mangfoldigheder. For mit vedkommende blev det til en fisk på land to hug og 3-5 følgere der bare lige følger blinket til dørs, så der er er masser af oplevelser derude.

For Søren og Thomas bliver det til to fisk på land og Thomas var der med en klar kranings assist under landingen af Sørens 2. havørred.

/Torben

 

Generalforsamling og kontingent.

Henning har sendt følgende vejledning til, hvordan medlemskontingentet for 2017 betales. Husk det nu inden generalforsamlingen : Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 495 kr. (595 kr. for en husstand) for 2017 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling , eller i forbindelse med klubaftener.

Sidste rettidige indbetalingsdato er 9. februar 2017 (inden generalforsamlingen).

Dagsorden for generalforsamling 2017

2016

4. December

Efterårets ture til Samsø og Bornholm har været succesfulde med gode fangster, ellers er der flere fine beretninger fra fjorden. Fra Bornholm har vi modtage denne lille beretning.

10. september

Så er vi i gang igen efter foreningens sommer dvale, det var herligt at mødes igen og høre lidt om sommerens aktiviteter ved å og hav. Forude venter dejlige oplevelser på efterårets ture, husk tilmelding i god tid. Desuden har bestyrelsen fastlagt forskellige aktiviteter på nogle af klubaftenerne indtil jul, og der er kommet datoer på fasttømrede arrangementer som Nytårskur, interne ørreddage, mm så slå et slag omkring den opdaterede kalender og sæt nogle krydser. Der er tilmed beretninger om ørreder fra fjorden, så ud med snøren.

10. september

Vi var tre der tog en spontan makreltur til den lange fredag aften, der var fine forhold på nordsiden af molen trods den let til småfriske vind fra sydvest. Småsildene stod i et bredt sort bælte i molens længde, indimellem splintredes bæltet af jagende rovfisk. Det var Jacob Paw og undertegnede der var afsted, vi oplevede et godt fiskeri, hvor det var begrænsningens kunst der afgjorde fangstens mængde. Jacob satsede bars og fik et fint eksemplar på land der dog blev genudsat grundet manglende længde. Well done at der nu er endnu en Junior med Bars på CV’et.

14. august  Første klubaften er torsdag d. 8 september.

Vel mødt.

9. maj Sidste klubaften er torsdag d. 12 maj.

Medbring grej til kysten, vi slutter af med lidt godt til ganen i klubben.

7. maj Nyt fra Bornholm.

Traditionen tro, er A og B holdet på Bornholm i uge 17, Henning der holdt et forrygende “Sølvbryllup” med A holdet  og solskins øen har skrevet denne beretning.

7-10. april Forårets klubtur til Fyn.

8 Kystfiskere brugte en forlænget weekend på Fyn, et par stykker var også på en vildmandstur til Langeland. Læs den løgnagtige beretning her. Der er klippet en lille video sammen af billederne fra turen.

10. april husk grej på torsdag.

Så er vi nået dertil hvor vi tager grejet med til klubaftenerne, vi tager den første fiskeaften på torsdag d. 14 april.

3. april: Klubaften torsdag 7. april er aflyst

Da hovedparten af foreningens aktive medlemmer er på Sydfyn for at fiske er klubaftenen aflyst, knæk og bræk.

15. marts: Bestyrelsen har nu konstitueret sig

På bestyrelses mødet dd. har foreningens bestyrelse konstitueret sig. Ny formand er Søren Christrup. Ny suppleant er Torben der tilmed overtager webmaster rollen efter søren.
Bestyrelsen fik også tid til at sætte dato på en række klubture, se under arrangementer.
Klubaftenen torsdag vil blive i stenrevets tegn, vi kommer til at se video klip og drøfte de muligheder der ligger i etableringen af stenrev.

12. marts :  Interne Ørreddage vundet med flot havørred

I dag blev denne vinters tredie og sidste interne ørreddag afholdt.  Trods vanskelige forhold med temperaturer på ganske få plusgrader i både vand og luft blev der alligevel fanget en del fisk og indvejet to fine, blanke havørreder.
Michael Knudsen tog dagens største ørred på 1,572 kg og vandt dermed præmiepuljen på 2300 kr., som Lystfiskeren i Hvide Sande konverterer til et gavekort på det dobbelte beløb.
Tillykke Michael !
/Søren

8. marts :  Flere fisk i Fjorden

I den forgangne weekend var flere af foreningens medlemmer afsted langs Limfjordens kyster med fiskestang og varmt tøj.

Michael og Johnny var draget en tur østpå, som blandt andet bragte dem til Ertebøllehoved. Desværre blev det ikke til fisk på land denne gang, men nogle flotte fotos blev det da til.

Søndag var Karsten Have og jeg på Ejsingholm.  Der var fisk efter wobleren, og der var fisk på wobleren.  Karsten trak dog de længste strå, han fik to fine blanke ørreder på den gode side af mindstemålet med hjem  –  tillykke Karsten !

Det giver gode chancer for at få fisk til indvejning på lørdag, hvor vinterens 3. og sidste interne ørreddag afholdes.
/Søren

3. marts :  Fisk i Fjorden, klubtur til Fyn og 3. interne ørreddag

Richard har for alvor knækket koden til Limfjordens havørreder.  Igen i dag fik han en fin forårsørred på lige godt målet.  Tillykke Richard.

Husk seneste tilmelding til Michael nu på søndag 6. marts til klubturen til Fyn.

Husk også vores 3. og sidste interne ørreddag i dette forår, lørdag 12. marts.  Tilmelding og betaling til Henning senest dagen før.  Som sædvanlig dyster vi om et gavekort til Lystfiskeren i Hvide Sande.
/Søren

17. januar :  Resultat af første Interne Ørreddag og nyt om næste Interne Ørreddag

Det var koldt i går.  Så koldt så kun fire medlemmer kom afsted til vandet.  Der blev da heller ikke indvejet fisk, men der blev både set og mærket ørreder under dagens fiskeri.  Desuden kom der nogle flotte fotos i kassen fra denne stille, frostklare dag.
Præmiepuljen går videre til næste Interne Ørreddag.
Nogle af de smukke fotos er samlet her. Desuden kan vi igen præsentere Lystfiskeren som Sponsor, tak til de gæve gutter i Hvide Sande.

I forbindelse med den næste Interne Ørreddag den 13. februar har vi besluttet at holde nytårskur samme aften i klublokalet, efter indvejning som slutter kl. 18.
Nytårskuren er for alle medlemmer, uanset deltagelse i ørreddagen.
Foreningen giver mad – drikkevarer medbringer vi selv.
Tilmelding til nytårskuren hos undertegnede senest 7. februar på tlf. 2887 5601.
/Søren

14. januar :  Intern Ørreddag på lørdag !

På lørdag afholder vi den første af vinterens tre interne ørreddage for foreningens medlemmer.
For at deltage er tilmelding nødvendig.
Tilmeldings- og betalingsdetaljer fremgår af Hennings beskrivelse nedenunder.

Konkurrencens regler for godkendelse af fisk er de samme som altid, dvs. havørreder skal have konditionsfaktor på minimum 1 og være fanget lovligt på sportslig vis med stang i Limfjorden.
Husk indvejning i klublokalet slutter kl. 17:00 !

Jeg håber vi ses derude med fiskegrej, varm kaffe og mange lag tøj.
/Søren

Tilmelding til Intern Ørreddag kan ske på følgende måder:

 1.       Overførsel af 100 kr. til klubbens konto: Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk at skrive dit navn, ellers ved jeg ikke hvem der har betalt.

2.       Betaling via mobilepay på 6023 3988.

3.       Tilmelding via sms på 6023 3988 og kontant betaling i forbindelse med indvejning.

 Uanset betalingsmåde skal dette være foretaget senest 23.59 dagen før konkurrencen for at gælde som gyldig tilmelding.

 

9. januar :  Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

 

Struer Kystfiskerforening af 1990

Ordinær generalforsamling

11. februar 2016 kl. 19.30

 Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens Beretning 2015

3. Regnskab 2015

4. Fastsættelse af kontingent for 2017

5. Indkomne forslag

6. Valg:

Bestyrelse:

Michael Knudsen – modtager genvalg
Torben Nielsen – modtager ikke genvalg
Søren Christrup indtræder i bestyrelsen

Suppleanter:

Tommy Rasmussen – modtager genvalg

Valg af ny suppleant

Torben Nielsen opstiller

Valg af revisorer

7. Eventuelt

Indkomne forslag
(Sendes til formanden på formand@skf1990.dk senest den 4. februar 2016)

2. januar. Betaling af medlemskontingent for 2016

Henning har sendt følgende vejledning i, hvordan medlemskontingentet for 2016 betales.  Husk det nu inden generalforsamlingen :

Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse til generalforsamlingen ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 495 kr. (595 kr. for en husstand) for 2016 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling  , eller i forbindelse med klubaftener.

 

Sidste rettidige indbetalingsdato er 9. februar 2016
(inden generalforsamlingen).

1. januar.

Brians fisk 42cm 980 gr.

Brians fisk 42cm 980 gr.

Mange af klubbens medlemmer har brugt årets første dag til at lufte fiskestangen, om det var en tiltrængt forfriskning eller blot almindeligt misbrug af godt vejr lader vi stå i det uvisse.

Ganske vist er det at der kom fisk på land flere steder i fjorden, og mindst en hjemtaget af Brian Pedersen på 42 cm og flotte 980 gram. På den personlige front noterer jeg min første havørred på Bombarda fluen over målet som grundet lavt BMI og en pløret farve fik friheden.
Tillykke til Brian.

Godt nytår Formanden.

 

2013

Onsdag 20. november

Til klubaften i morgen aften viser vi dugfriske film og billeder fra Bornholm.

Søndag 17. november

Så er Bornholmerholdet hjemme igen efter en begivenhedsrig uge på den smukke ø.
Efterårsfiskeriet på Bornholm har indtil nu været et ubeskrevet blad i foreningens historie.  I forhold til forårsfiskeriet er der et par ekstra forhold at tage hensyn til :  Farvede ørreder er fredet fra 16. september på Bornholm, og der er væsentligt flere fredningszoner omkring åers udløb rundt omkring på øen.
Det skulle dog ikke blive det store problem, da vi jo normalt kun tager blanke fisk med hjem.
Desuden er de lyse timer færre på denne tid af året, hvilket betyder at man ikke skal “klatte” dagene væk.
Endnu en forskel, som for mig var meget positiv, er at der er meget få fisketurister på denne årstid.  På de seneste forårsture har de Bornholmske kyster været “fyldt op” af danske, norske, polske og tyske lystfiskere.

Status efter turen er 43 ørreder på land, hvoraf 7 blev taget med hjem – heraf 4 flotte overspringere på mellem 2,2 og 2,8 kg.  3 af disse tegnede Knudsen sig for, og blev på den baggrund udnævnt til Bornholms præsident  –  så nu kan de godt droppe kommunalvalget derovre ;o)
Fangsttallene skjuler, at vi alle havde rigtigt mange kontakter til fisk, som bare “pillede”.  Ifølge de lokale ville de blanke for alvor komme i hughumør med den første nattefrost, som ikke var indtruffet endnu.
Alt i alt en super god tur med gode fisk, godt humør og god mad !

Præsidenten med fredagens høst

Præsidenten med fredagens høst

Flere fotos og filmklip fra turen følger senere.

/ Søren

Onsdag 13. november.

P1040314justMedens vi venter på lyd og billed fra klubturen til Bornholm, så får i en lille stemnings video fra forårets ture til solskinsøen.

Tirsdag 12. november. Stenrev giver nyt liv i fjorden.

Fra sandørken til mangfoldigt liv på fjordbunden Artikel fra Morsø Folkeblad.

Danmarks Sportsfiskerforbund fylder 75 år

For 75 år siden blev Danmarks Sportsfiskerforbund – DSF – stiftet. Helt præcist den 13. november 1938 i Odense. Det blev starten på en lang rejse for et rent og godt vandmiljø, sunde bestande af naturlige, vilde fiskestammer og bedre vilkår for sportsfiskeriet. Her kan du læse hele historien om Danmarks Sportsfiskerforbund (https://www.sportsfiskeren.dk/pdf/hele-danmarks-sportsfiskerforbund)

Tirsdag 5. november

P1060560beskTil klubaften på torsdag viser vi film fra tidligere Bornholmer-ture.  Mon ikke det kan piske en stemning op ?

Klubaften næste uge er aflyst på grund af en klubtur til  –  gæt hvor ….

Der er tilmed kommet en lille video fra klubturen til Samsø

Søndag 20. oktober

Så har Bo igen gjort Fjorden usikker med fluestangen som våben.  Det kom der denne beretning ud af :
Var lige et smut ved fjorden i dag, havde egentlig tænkt mig at køre til Skive Fjord, men valgte i stedet en lokal plads. Det skulle vise sig at være et godt valg.
Der var flere fisk på pladsen og trods det at overfladen var blank og flad, lykkedes det et par gange at lokke fisk med fluen. Denne blanke fisk på billedet lod sig friste på lavt vand efter jeg havde set den få meter fra hvor jeg stod. Fisken var 60cm og havde formentlig ingen intentioner om at gå i åen, der var hverken æg eller sæd at spore. I maven lå flere små hundestejler.

Blank 60 cm havørred fra Fjorden. De er derude !

Blank 60 cm havørred fra Fjorden. De er derude !

I løbet af de seneste dage er der kommet godt nyt fra de Bornholmske kyster.  Efterårets første blankfisk er fanget, hvilket lover godt for den kommende foreningstur i november.
Følg med på www.din-fangst.dk

Fredag 11. oktober

Der er ved at være gang i fiskeriet rundt omkring i fjorden, Idag var jeg på Kås Hoved hvor jeg så springende fisk, jeg mødte en fisker der gik rundt med en skinnende blank halvmeters fisk i rygsækken og som berettede at han havde 6 fisk på land i går, et gæng af tyske fluefiskere landede også en enkelt lille ørred.

Nyt fra Havørred Limfjorden

Det har rumlet lidt i undergrunden i nogen tid, og nu skulle det være ganske vist Havørred Limfjorden Skulle være en realitet. Klik på Linket for at læse mere.

 

Mandag 7. oktober.

Her er beretningen fra efterårets første klubtur der gik til Samsø.
P1060549r

Klubtur til Samsø oktober 2013

Søndag 22. september

Bo har sendt mig følgende beretning, som her kommer med en smule forsinkelse.  Det bliver den nu ikke ringere af :
Jeg nåede ikke med på klubaften i torsdags, da jeg var inviteret med en kunde på fisketur. Svært at sige nej til.
Det var dog ikke en kyst tur, men derimod en jagt på gedder i Vandet Sø i Thy. Min kunde er så heldig at have lejet fiske retten i en del af søen, så vi sejlede ud i en lille jolle og fiskede på den stejle kant efter søens krokodiller. Dem er der mange af skal jeg hilse og sige, vi fangede sammenlagt 13 gedder på et par timers fiskeri, flest på wobler og blink, men jeg måtte da også lige prøve med fluen, det gav dog kun en enkelt.
Der er desværre ingen billeder af fangster, da alle fisk så vidt muligt blev afkroget i vandet. Vandet sø er utrolig ren, og det er der nok ingen tvivl om at den store bestand af gedder er med til at sørge for, så vi lukker dem pænt retur.
En herlig tur i godt selskab, fantastisk sensommer vejr og så godt med fisk. Så bliver sådan en eftermiddag ikke meget bedre.

Michael Larsen fra Morsø Lystfiskerforening beder mig gøre lidt ekstra reklame for deres ørreddage næste weekend :
Gule Ærter el. Sønderjysk suppe til Ørreddage:
Spis dig mæt og få varmen efter indvejningen henv. lørdag og/ el. Søndag til MLF’s Ørreddage 2013.

Spisestedet Lagunen på Ejerslev Havn tilbyder igen i år sultne lystfiskere og andre interesserede en menu bestående af:

Ved indvejningen lørdag aften:

 • Sønderjysk        suppe m/ bacon, kartofler og        brød                    50 kr.

 

Ved indvejningen og præmieuddelingen   søndag eftermiddag:

 • Gule        ærter m/        sul                                                          65 kr.       
 • Sønderjysk        suppe m/ bacon, kartofler og        brød                    50 kr.       

 

 

Pt.(d. 19. sep.) har 6 medlemmer fra Morsø lystfiskerforening allerede bestilt bord til en gang gule ærter søndag eftermiddag efter præmieuddelingen. Så man er allerede garanteret nogen at dele sine fiske- og fangstoplevelser med. Vi håber på flere lystfiskere og andre interesserede. Det kunne være en hyggelig måde at afslutte weekendens oplevelser på. Eller en dejlig måde at få varmen på lørdag aften, imens man evt. venter på at indvejningen går i gang. 

Hvis man vil være sikker på en plads/ et bord, kan man bestille bord hos Lagunen v. Charlotte, Ejerslev Havn på telefon 96 69 44 64. Man kan træffe dem på telefonen onsdag – fredag fra kl. 14 – 20 og lørdag + søndag fra kl. 11 – 20. Mandage og tirsdage holder de lukket.
Man kan også bestille på stedet lørdag aften eller søndag eftermiddag efter “først til mølle” princippet”.
Se evt. programmet for MLFs Ørreddage 2013 her>>

På vegne af Lagunen

MLF

Torsdag 12.september

I aften er klubaften igen flyttet til fiskevandet.  Vi mødes kl. 19:00 ved klubhuset – husk grej og tøj.

I weekendens dejlige vejr kunne jeg ikke lade være med at stå tidligt op og tage til fiskevandet.  På denne årstid viser fiskene sig ofte i morgengryet, men denne gang måtte jeg dog “nøjes” med naturoplevelsen.

Solopgang over Venø, søndag 8. september 2013

Solopgang over Venø, søndag 8. september 2013

Fredag 6. september

I går startede sæsonens klubaftner med en fisketur.  Fangster var det småt med, men gensynsglæde og hyggesnak blev vi heldigvis ikke snydt for.

Tilmelding til Samsø-turen 3.-6. oktober skal ske til Knudsen senest 13. september.  Hvis du allerede har meldt dig til må du hellere gøre det igen, for det der med huskesedler er ikke blandt Knudsens spidskompetencer… ;o)

Søndag 1. september

Efter en lang og dejlig sommer fik vi i dag endelig noget ordentligt fiskevejr – frisk vind og hyppige byger – så her til eftermiddag pakkede jeg grej, waders og tøj og tog afsted.
Min plan var at prøve at fiske i modvind, for det har før givet gode resultater.  Men da jeg kom frem til den udvalgte plads var vinden endog meget frisk og bølgerne brækkede langt ude.  Det så alligevel for vildt ud, så jeg trillede videre nordpå til en østvendt plads.  Allerede da jeg steg ud af bilen kunne det konstateres at her var det meget mere appetitligt at opholde sig.
Jeg tog tøjet på og stangen under armen og gik ned til vandet.  Mens jeg fandt et godt blink i æsken så jeg bevægelse i overfladen tæt ved land, og de første par kast blev lagt langs kysten hen over stedet, men uden reaktion.  Nå, det kan måske være multer tænkte jeg og lagde et længere kast lige ud.  Under indspinningen så jeg lidt hvirvler bag blinket, derefter et nap og så fast fisk, som viste sig at være en lille efterårsgylden ørred lige under målet.  Den blev hurtigt genudsat, da jeg tænkte at der kunne være flere derude.  To kast senere skete det igen – dog var fisken denne gang noget stærkere, og en del ‘overtalelsesevner’ måtte i brug inden den lod sig kane ind på lavt vand.
Det var en bredrygget ørred på 57 cm som fik et gok, da fryseren mildt sagt ikke er blevet overfyldt med fisk i år.
Efter to fisk i fem kast blev jeg helt ør ved tanken om, hvor mange fisk jeg nu skulle til at fange, men som så ofte før groede træerne ikke ind i himlen.  Det blev ved de to fisk, på trods af affiskning af en større kyststrækning og flere forsøg tilbage ved fangststedet.
Men en skøn start på efteråret, og så er overliggeren jo sat til fisketuren torsdag aften ;o)

Efterårsgylden ørred 57 cm

Efterårsgylden ørred 57 cm

Søndag 1. september :  Klubaften starter torsdag 5. september….

….hvor vi tager til kysten, så husk grej og tøj.
Lad os starte efteråret med at få hul på havørredfangsterne i Fjorden !

I weekenden 28.-29. september afholder Morsø Lystfiskerforening deres Ørreddage 2013.  Information om dette kan findes på : www.morslf.dk

Lørdag 10. august :  De er derude !

Med det omslag vi har haft i vejret skal der holdes godt øje med Fjorden netop nu, hvilket bekræftes af Bo’s beretning :

Jeg var på en lille eftermiddagstur til Fjorden i dag, mest for at få lidt luft nu da første arbejdsuge efter ferien er overstået. Nåja, så var det også et stykke tid siden jeg sidst var af sted med Jacob. Jacob fik buddet, men det var noget med en frue der skulle arbejde og børn der skulle passes, så jeg måtte køre alene.

Selvom jeg frygtede lidt at skulle kaste mig op på stranden mellem lynene, så udeblev de heldigvis og vejret klarede faktisk helt fint op. Kort sagt så er der fisk derude, også midt på dagen. Fisken på billedet blev fanget kl. 15, så selvom teoretikerne helst vil fiske aften og morgen i sommer månederne, så er der altså ingen grund til at ”nøjes”.

Fisken var ca. 35cm, og som billedet viser meget gylden, den røg efter et hurtigt billede tilbage i baljen. Jeg havde flere følgere, men de var temmelig forsigtige så jeg havde ikke flere på krogen i dag. Men som sagt, de er derude.

 

Gylden augustfisk fra Limfjorden

Gylden augustfisk fra Limfjorden

Tirsdag 30. juli :  Tang og fisk på Grisetåen

Torben og jeg var et smut på Grisetå Odde tirsdag aften.  Vejret var slået om til blæst og byger, og vi valgte lokaliteten ud fra en teori om at med høj vandtemperatur bliver ørrederne tiltrukket af den stærke strøm omkring Grisetåen.
Der var en del tangplanter i vandet som var svære at undgå, og der skulle pilles skidt af trekrogen efter de fleste kast.  Langs vestsiden var der pænt gang i vandet så det skulle have en chance, syntes jeg.  Der var et tangbælte 12-15 meter ude som krogen ofte hang i, men i et af kastene blev tangen levende og jeg nåede at se en gullig bug sprælle inden den slap igen.  Det var en lille ørred, som har gået og hygget sig med tanglopper og småfisk i tangbæltet.
Det var den eneste kontakt vi havde den aften, men endnu et bevis på at ørrederne er der på trods af højsommeren.
Kystfisker med Oddesundbroen i baggrunden

Fredag 26. juli :  Fisk i Fjorden

Så fik jeg da ellers jokket i spinaten ved at proklamere, at der ikke findes fisk i Fjorden her i sommervarmen.  I sidste uge overså jeg nemlig en mail med foto fra Jacob, som havde spenderet en sommeraften med fiskestangen sammen med Bo.
Undskyld og tillykke til Jacob.  Her kommer beretningen :

Bo og jeg trodsede sommervejret mandag aften. Det lykkedes mig at lande 44 cm sommer sølv og genudsatte en lige under målet.

44 cm sommersølv

44 cm sommersølv

Onsdag 24. juli :  Liv i vandet ved Langerhuse

Der har været bekymrende langt mellem nyhederne de seneste par måneder her på siden.  Ingen fangstrapporter og ingen turberetninger fra foreningens medlemmer.  Skal ærligt indrømme, at jeg selv har fået brugt grejet alt for lidt indtil nu i år.
Lige nu er vi midt i den mest pragtfulde sommer, hvilket plejer at betyde østenvind og makreller på vestkysten.  Så da der i går for første gang var noget som mindede om østevind, måtte jeg afsted.
Grej, grill og mad blev pakket til dreng, kone og mig selv, og afsted mod Langerhuse gik det.  Vi var på høfde 2 ved 18-tiden, og kort efter landede en kollega-fisker en enkelt makrel.
Ellers lod makrellerne vente på sig, men med mellemrum blev vandet langs høfden helt kogende af småfisk, som tydeligvis prøvede at flygte fra “noget” som jagede dem nedefra.
Det blev nu mest til en hyggetur med grillede pølser og sol i rå mængder, og der kom ingen makreller med hjem til Rørsangervej.  Men grejet blev da luftet, og fornyet blod på tanden fik jeg også.  Makrellerne skal prøves igen en af de nærmeste dage, og det bliver rigtig godt om en måneds tid når efterårsørrederne begynder at trække langs Fjordens kyster.

God sommer og knæk&bræk til jer alle !

Lørdag 25. maj :  Fotos fra familiedag på Gjeller Odde

 

Så er der ma'

Så er der ma’

Drengehygge

Tøsehygge

Tøsehygge

Waders i alle størrelser

Magnus med fisk

Magnus med fisk

Bålhygge

Bålhygge

Tirsdag 21. maj :  Største ørred fra Lyø og ekstra om familietur på lørdag

Jeg har fået tilsendt et foto af Knudsen’s flotte ørred på 1,9 kg fra Lyø-turen, den skal I bestemt ikke snydes for :
Knudsens fisk på 1,9 kg fra Lyø-turen

Angående familiedagen på lørdag har vi i tilfælde af dårligt vejr drøftet muligheden for en tur til Aqua i Silkeborg i stedet for.  Det er en længere køretur og en dyrere adgangsbillet, men sikkert også en oplevelse for store og små.  Her er der også mulighed for at grille og nyde medbragt mad.  Hvis vejrudsigten for lørdag “holder vand” kunne det godt blive aktuelt.  Tilmeldte holdes orienteret !

Mandag 20. maj :  Husk familietur til Gjeller Odde på lørdag

Vi har booket shelterpladsen på Gjeller Odde på lørdag 25. maj fra 12 til 17.
Foreningen giver pølser og pølsebrød til grillen og øl og vand til ganen.  Ud over det medtages madkurv til eget og eventuelt fælles behov.
Som noget nyt har vi lånt børnewaders, undervandskikkerter og net.  Men husk selv fiskegrej, tørt tøj og solcreme !

Vi mødes ved shelterpladsen ved 12-tiden, hvor vi tænder bålet.
Tilmelding til Søren Christrup senest torsdag.

HUSK Familiedagen på Gjellerodde

Søndag 12. maj, første indtryk fra Lyø

Hermed en kort sammenfatning fra foreningens Lyø-tur 2013.

Klubtur til Lyø

Endnu en succesfuld klubtur til dejlige Lyø, hvor vi igen boede hos Asta og Rasmus.  Der blev fanget omtrent 35 havørreder og et par håndfulde hornfisk af turens 7 mand.  3 ørreder hjemtaget, Michael 1,9 kg, Torben 1,5 kg og Jacob 1,2 kg.

Søndag 5. maj, drømmefisk fra Als

Henning har sendt følgende til mig.  Fisken er taget i vandet omkring Als i uge 17 – mon ikke der lusker en tilsvarende rundt i vandet omkring Lyø ? :

Jeg sender lige et foto af den fisk, jeg omtalte var fanget I forbindelse med fiskekonkurrence på Als for et par uger siden
 
80 cm og 7,47 kg – og en konditionsfaktor på 1,46 – den må selv Gert, da syntes, har de rigtige proportioner?
Bare som en lille opvarmning til Lyø i næste uge J

7,5 kg fra Als

Knæk+bræk, Søren

Torsdag 25. april, Kås Hoved efter arbejde

Selv om beretningerne fra Bornholm har fyldt en del her på siden den seneste uges tid – og i bevidstheden hos os, der ikke var med i år – kan der også fiskes og fanges fisk andre steder.

Kim er en ny kollega, som hurtigt afslørede sig som passioneret lystfisker.  Han har mest sin gang langs med Karup Å, men han var frisk på en tur til Fjorden efter arbejde.
Torsdag eftermiddag satte vi så kursen mod Kås Hoved, som jo er et af de kendte hotspots.
Vi fiskede fra P-pladsen og ud mod spidsen, men selv efter 1½ times ihærdigt fiskeri og en grundig affiskning af spidsen havde ingen fisk vist interesse.
Kim var gået rundt om spidsen mens jeg koncentrerede mig om selve spidsen.  Det var blæst noget op og bygerne kom oftere og oftere, så jeg begyndte at indstille mig på en 0-tur.  Jeg ville dog lige gå om til Kim og indvi ham i mine tanker om at tage hjemad.
Da jeg når hen til ham siger han tørt :  “Pas lige på hvor du træder”.  Så jeg kiggede selvfølgelig ned, og foran mig lå en super fin ½ meters ørred, blank og med løse skæl.
Min lyst til at afbryde fiskeriet forsvandt aldeles omgående.  Efter lykønskning og en lille fotosession gik vi begge videre med at fiske området af.  Der gik ikke længe før en ørred fulgte med mit blink ind på lavt vandt og tog det.  Det var dog kun en målsfisk som fik friheden igen, men stadig fedt at en 0-tur kan vende så hurtigt til en succesoplevelse.
Det blev ikke til flere fisk.  Regnen og blæsten blev stadig kraftigere, så på et tidspunkt havde vi begge fået nok og begav os mod P-pladsen.  Men en dejlig bekræftelse af, at vi ikke behøver at tage til klippeøer eller andre eksotiske steder for at få tilfredsstillet vores fiskefeber.

Kim med fin ½ meters ørred fra Kås Hoved

Kim med fin ½ meters ørred fra Kås Hoved

Knæk&bræk, Søren

P1040305beskA-Ø og B Holdet i alt 9 Kystfiskere vil den næste uge husere på de Bornholmske kyster læs med her på Klippebloggen

Opdateret fredag kl. 23.00

Vinderen af fotokonkurrencen er fundet.

Vinderen er Hans Jørgen Nørgaard, der med sine tre billeder har bjergtaget dommerne, vi kåre ikke et enkelt billede, men hele serien.

De tre billeder indeholder alle DE intense øjeblikke vi husker bedst fra vores lystfiskerliv. Det er situationer der ikke kan indstuderes, man er bare nødt til at være på pletten og tilmed lidt heldig.

Hvert billede fortæller sin helt unikke historie om lystfiskeriets essens.

Tillykke herfra og et gavekort på 1000,- til Lystfiskeren i Hvide Sande .! MvhFormanden. 

P4140449compr P4140468rcompr P4140567compr

Husk fotokonkurrencen !

Torben beder mig om at huske alle jer deltagere i Limfjordens Ørreddage på fotokonkurrencen, som har følgende regler :

Indsend dine bedste/sjoveste billeder fra Limfjordens Ørreddage senest 3 dage efter konkurrencen slutter.
Billeder skal indsendes elektronisk til formand@skf1990.dk med oplysning om navn, adresse og tlf. nr.
Konkurrenceudvalget vil efterfølgende kåre vinderen af bedste/sjoveste billede, som offentliggøres på foreningens hjemmeside. Vinderen kontaktes direkte. PS husk at sætte opløsningen til max.
Struer Kystfisker Forening forbeholder sig ret til at anvende alle indsendte billeder.

Onsdag er altså sidste chance for at sende foto’s til Torben.  Bedste foto præmieres med et gavekort på 1000 kr.

Resultat af Limfjordens Ørreddage 2013

Så er indvejningen afsluttet og præmieoverrækkelse har fundet sted.
Der blev ialt indvejet 11 havørreder med en gennemsnitsvægt på 1,6 kg, hvilket er meget flot og langt over hvad vi havde frygtet lørdag middag, hvor endnu ingen fisk var blevet indvejet.
Måske har vandtemperaturen mange steder netop sneget sig over de magiske 4,5 grader i løbet af weekenden.  Resultatet lover i hvert fald godt for de kommende ugers forårsfiskeri i Limfjorden.

Vinder af konkurrencen blev Susanne Worm med en blank havørred på 2,58 kg og 63 cm.
Toer blev vores formand Torben Nielsen med en basse på 2,47 kg. og 59,5 cm.
Treer blev Hans Jørgen Nørgård med en fisk på 1,93 kg og 58 cm.
Firer blev Dick Langston Pedersen med en ørred på 1,89 kg og 58 cm.
Femmer og samtidig vinder af konditionskonkurrencen blev Mogens Larsen med en bombe på 1,83 kg og 53 cm.

Tak fordi I er med til at holde liv i lystfiskeriet i Limfjorden gennem jeres deltagelse i Limfjordens Ørreddage.  Knæk og bræk, og på gensyn næste år.

IMG_3506_small

Foråret kommer til Ørreddagene.

indvejning

Det er lykkedes for nogen at vriste et par fisk op af fjorden, billedet er fra den sene indvejning lørdag.

Det er ”just in time” og vi håber at fiskeriet boomer til weekendens arrangement. De seneste dage er vandtemperaturen steget og fiskeriet så småt kommet i gang i Fjorden. Der er bekræftede rygter om sølvtøj fra Skive fjord, og en fisker har fanget 5 ørreder på østsiden af Mors.

Vi ses i weekenden Formanden.

Husk Limfjordens Ørredage 13. og 14. april.

OED2013

Foråret og Limfjordens Ørreddage er lige om hjørnet, vi ses til gode fiskedage. Se programmet her. Mvh. Formanden.

 

 

 

Beretning fra Haderslev fjord
Michael Hansen har været en tur ved Haderslev fjord det er der kommet denne fine beretning ud af.Lørdag den 6 April var jeg og Fin en Tur i Haderslev fjord

Torsdag d. 4 april, vi besøgte vi Lystfiskeren i Hvide Sande.

lystfiskeren-logo

De gæve folk hos Lystfiskeren giver en klækkelig rabat denne aften. Så det er med at hanke op i makkeren og komme afsted. Vel mødt.! Formanden.

LF1

I Hvide Sande ved de hvad der skal til for at fornøje en lystfisker.

Vi takker lystfiskeren for et aldeles fremragende arrangement og traktement.

Formanden.

 

28. marts Kysten er klar.

P3280017Medens vi stadigt venter på foråret var jeg lige ude for at kigge kysten på Lyngsdrag ud. I bakspejlet burde der have ringet nogle klokker, fralandsvind, læ fuld sol og den mørke bund. Her er jo lunt, jakken må lynes op, det bliver til en lang vandretur på den stenede kyst, eneste våben er kameraet for stangen blev hjemme. Det var jo ”for koldt”.Termometeret i bilen viser 7 grader.  Her er foråret startet.! Formanden.

 

18 marts – mens vi venter på foråret

Fandt dette link på DSF’s hjemmeside til en udsendelse om havørredfiskeri i Limfjorden, som har været vist på TV2-Nord.
Vi har altså et godt fiskeri i vores egen Limfjord.  Jeg glæder mig i hvert fald til vinteren slipper sit tag.

https://www.tv2nord.dk/arkiv/2013/02/28?video_id=39759&autoplay=1

24 februar – generalforsamling 2013

Den 4. februar blev der afholdt ordinær generalforsamling i klublokalet på Struer Havn.

Her kommer formandens beretning for 2012, som blev godkendt på stedet :
Formandens beretning 2012

Kassererens regnskab og de øvrige punkter på dagsordenen blev også afviklet uden store sværdslag.  Alle bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg.

Og så må det egentlig gerne blive plusgrader, så isen kan komme af Fjorden og havørrederne kan få fornyet appetit på livet (og på vores blink, woblere og fluer).

28 januar – Ny aktivitet i kalenderen

Torsdag 4.-4. kl. 19.00
Lystfiskeren i Hvidesande slår denne aften dørene op og lokker med følgende tilbud.
Vi vil denne aften give 15% på alt fiskegrej og beklædning, dette gælder også i forvejen nedsatte produkter! (Luftvåben er undtaget i tilbuddet).

16 januar – Nye aktiviteter i kalenderen

Her til aften blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor der blandt andet blev aftalt aktiviteter for 2013.  De kan ses i den opdaterede kalender her på hjemmesiden.
Check lige kalenderen ud, 2013 bliver et godt år.

Her og nu vil jeg gerne gøre opmærksom på klubturen til Lyø 9.-12. maj med tilmeldingsfrist 1. februar.  Hvis vi bliver flere end 6 deltagere (5 er allerede tilmeldt !) skal vi booke ekstra hos Asta og Anders, og det kræver at vi er ude i god tid.
Tilmelding hos Søren C., tlf. 2887 5601.

14 januar – Alternativ fangst

I løbet af weekenden har Jacob atter været ude med snøren :

Fredag var jeg på lokale pladser i Struer bugt – uden held. Fik trods alt en flot himmel. Lørdag var jeg afsted igen. Lav vandstand, grumset vand og østenvind skulle vise sig at være en dårlig kombination for min evne, eller mangel på samme, til at finde fisk. En enkelt var inde og vende. Lang, blank men slank. Søndag var jeg i samme område. Endnu lavere vandstand, endnu mere grumset vand og østenvind. Ikke en god cocktail. Billedet taler vist sit eget sprog.

Resultatet af Jacobs anstrengelser. Mørk og fejlkroget...

Resultatet af Jacobs anstrengelser. Mørk og fejlkroget…

13 januar – Beretning fra ‘vores vande’

Erik som gerne vil være anonym (hvorfor dog det, Erik ?), har sendt følgende beretning fra Fjorden med foto som bevismateriale :

Hej Skf

Jeg fiskede 10 januar ved en af de gode pladser i ´jeres vande´ i Venø Bugt. Efter en times fiskeri med bombarda og en orange rejeflue gav det et par nap i linen, jeg gav et spinstop og der var fast fisk brøkdele af et sekund efter. Jeg kunne lidt senere kane en fin blank grønlænder på kiloet og 46cm i land. Efter landing af fisken og udredning af lidt line kludder var mine fingre så iskolde, at jeg næsten næsten mistede følelsen i dem. Jeg fiskde lidt videre, men det var svært at styre bombarda rig med to fluer i den iskolde nordenvind – og jeg fik igen line kludder. Jeg måtte en tur på land for at rigge om, men uheldigvis, da jeg igen vadede ud et nyt sted i det svagt plumrede vand, overså jeg nogle store forhindringer under vandet og jeg måtte en tur helt ned på rumpetten i det kolde vand. Med vaders fyldt op med vand fra sokker til over livet, var det om at komme hurtigt tilbage til bilen og blive tørre – og fiskeriet var slut for denne gang. Men trods en kold afslutning på fiskeriet, var det en fantastisk fiskedag, der så kun varede et par timer denne gang.

30. december fiskede jeg i øvrigt i en strid søndenvind og piskende haglbyger 2*1 time ved Livbjerggaard og Remmerstrand, men uden held.

ps: jeg er ikke medlem af jeres forening, da jeg bor lidt langt væk omkring Herning og fisker ret ligeligt i Kolding, Mariager, Vejle og Limfjorden, men vil gerne rose den ny hjemmeside.

mvh Erik

Erik 2013-01-12

12 januar – Aktivitet i gydebækken

DSC_0454II

Der er gravet mange steder i gydebankerne ved Hjermvejen.

09 januar – Flere fisk fra Fjorden

Bo kom afsted fra morgenstunden og har efterfølgende sendt denne beretning :

Jeg havde givet mig selv en fridag i dag, den skulle bruges på en gang fiskeri i Limfjorden. Til trods for meget fugtigt vejr fra morgenen, kørte jeg til destinationen så jeg var klar da lyset brød frem. Der gik dog 2-3 timer før jeg fandt fiskene og jeg måtte gå fra bombarda til blink, før jeg fik de gode fisk på land. Tungeste fisk kom med hjem, 55cm. Og 1.8kg stålblank skønhed. Derudover fik jeg en tilsvarende fisk som måske var en anelse nærmere de 60cm. Men den var desværre alt for slank. Derudover fik jeg en helt vild fisk på 45cm som var i perfekt kondi, men også den fik friheden. Det blev også til en håndfuld undermålere, så alt i alt en god dag ved vandet.

 

55 cm vinterblank skønhed til Bo

55 cm vinterblank skønhed til Bo

07 januar – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013

Hermed indkaldes til generalforsamling 2013 i Struer Kystfiskerforening af 1990.
Tidspunktet er 7. februar kl. 19:30 og stedet er foreningens klublokale, Havnevej 6 i Struer.
Dagsorden ses via dette link :  SKF1990 – generalforsamling 2013

Henning har sendt følgende vejledning omkring betaling af kontingent for 2013 :

Vær venligst opmærksom på, at der som følge af den elektroniske indkaldelse heller ikke udsendes indbetalingskort, men at kontingent enten kan indbetales via webbank, seniormedlemskab koster 475 kr. for 2013 og kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling  , eller i forbindelse med klubaftener.

 Sidste rettidige indbetalingsdato er 7 februar 2013 (inden generalforsamlingen).

 Jeg vil én gang ugentligt gå ind og aktivere medlemskortdelen i forbundets database, hvorefter det vil være muligt at udskrive medlemskort (forvent dog at der går et par uger fra nu inden det er muligt).

For at logge ind skal I via   www.sportsfiskerforbundet.dk    (tryk på log ind – i øverste højre halvdel) anvende Jeres mailadresse (som I  enten selv har indtastet eller som I har meddelt mig pr. telefon -da jeg har skrevet den ind i medlemssystemet for Jer) og et password.

Skulle der være problemer er I naturligvis altid velkomne til at ringe eller maile til mig.

 Vi ses den 7. februar

06 januar Fisk i Fjorden

Jacob har sendt følgende beretning og tilhørende foto :

Mariager fjord bød lørdag til fællestur. En meget hyggelig tur i utroligt flotte omgivelser og i stille vejr. Fisk blev det ikke til for mit vedkomne. Det skulle ændres søndag, det var hensigten om ikke andet. Jeg kørte til en plads, som jeg aldrig tidligere har besøgt vinterdage. Det er allerede vedtaget, at den skal besøges igen. Årsagen hertil er, at jeg ramte dagen. Jeg væltede i fisk. De var alle vegne. De fleste var mindre grønlændere mellem 35-40 cm. Enkelte kunne strækkes til starten af 40’erne. I mellem grønlænderne gemte sig både kul og større sølv. Dagens resultat blev 9 fisk på lang. Den ene, en 48 cm blank jæger med havlus og løse skæl måtte lade livet til middagsbordet. Jeg mistede mindst det samme – altså 9. Der i blandt mistede jeg to nedfalsfisk. Den ene var ret så stor og det er glædeligt at så store fisk har været oppe. Det største minde fra denne dag bliver nok lokomotivet. Lokomotivet som fyrede op under kedlerne kort tid efter den havde hugget på min wobler. Fut fut og afsted det gik. Lufttur efterfulgt af et udløb var ikke nok for dette pragteksemplar af en fisk. Næ nej, rysten og rusken med hoved syntes, at være midlet til, at få lirket min krog fri. Pokkers. Det var ellers en fin tyk og blank havørred som jeg vil skyde til ca. 65. Jeg fik dog lidt ud af oplevelsen. Adrenalinet pumpede så meget i kroppen, at jeg 10 minutter efter måtte gå på land og slappe lidt af. Limfjorden viste sin bedre side i dag og det siger jeg tak for. Knæk og bræk

50 centimeter tretårnet sølv fra Limfjorden. Gerningsmand : Jacob

48 centimeter tretårnet sølv fra Limfjorden. Gerningsmand : Jacob

Også Søren M har været ved Fjorden, og melder om 2 på land og 2 mistede.
Alt ialt et par rigtig gode fangstmeldinger, som lover godt for årets fiskeri i Limfjorden.  Søren.

05 januar Kysttur til Mariager

Der spises rundstykker, drikkes kaffe og lades op med fiskefeber i kroppen

Der spises rundstykker, drikkes kaffe og lades op med fiskefeber i kroppen

En af turens stolte "stor"-fangere. Efter en mstet fisk i første kast bed denne gavtyv i 2. kast på en ny plads.

En af turens stolte “stor”-fangere. Efter en mistet fisk i første kast bed denne gavtyv i 2. kast på en ny plads.

Så er det med at komme igang de er derude.

Så er det med at komme igang de er derude.

Tanken blev luftet  til nytårskuren, bagt færdig til klubaftenen i torsdags og lørdag havde 8 medlemmer så sat hinanden stævne ved Mariagerfjord. Der skulle flex på klingen og forventningerne stod i høj tænding da Henning hentede mig ved 8 tiden. Vi hilste på gutterne fra den anden bil Bo, Jacob, Richard og Søren C. Alle ser vi frem til en herlig fiske dag. Vi skal lige samle Tommy op i Skive så er vi på vejen mod lystbådehavnen i Hobro hvor Søren M venter med et rundstykke til at komme igang på. Vi aftaler at fordele os i fjorden og holde kontakt. Ved middags tid er der ikke lande fisk men de er spottet i Ørnedalsbugten. Der rykkes på pladserne over middag. Det er Bo og Søren C er de dygtige fiskere der lander et par fine fisk omkring målet, fiskene får dog friheden igen.

Tak for hyggeligt samvær. Torben

02 januar  Video Fra Als

Så er der klippet en lille video sammen fra Als turen Torben

02 januar  Godt nytår’

Vi vil gerne sige: Godt nytår til medlemmerne og sidens læsere.

jul