2023

02. november

Bestyrelsen har været samlet og kalenderen er opdateret med rigtigt mange gode oplevelser i 2024.

14. maj

Resen Bæk projektet indviet 4. maj.

Det har været en stor mundfuld for vores lille forening. Projektet giver 3-400m nyt vandløb med forbindelse til en lille sø. Ovenfor søen er der et rigkær med naturligt vandløb. Alt i alt 1500m mere vand med ubrudt forbindelse til Limfjorden, det gavner ikke bare ørrederne, men også de mange arter der følger vandpejlet, når de voksne insekter flyver op ad strømmen for at lægge deres æg. Derudover er der masser af tiltag der vil gøre projektet til en biodiversitets oase. En stor tak til de frivillige der har lagt tid og kræfter i projektet.

Link til Struer Kommunes artikel

Forårets sidste Interne ørreddag blev afviklet lørdag den 13. maj. Den dygtig og heldige vinder blev Lars Mikkelsen med en fisk på 58,8cm og 2160 gram og en kondition på 1,06. Tillykke til Lars.

4. april

Det er os en stor fornøjelse at kunne invitere til åbnings arrangement for naturprojektet ved Resen bæk og Kramshule dal. 2 års arbejde er ved at nærme sig enden og resultatet vil vi gerne vise frem. Åbning d. 4 maj 2023 kl. 14-16. Se hele invitationen.

Der er kommet nogle rigtigt fine video indlæg i Facebook grupperne og dem vil vi ikke snyde hjemmesidens brugere for.

I november 2022 var vi vanen tro på Bornholm. Se Jacobs film.

Her i marts havde vi en forrygende ørreddag. Se Sørens film her.

Herefter kom vi godt og grundigt på udebane Isefjorden

.

8. januar
Spontanturen gik i år til Gjerrild klint og Søren har lavet denne fine video beretning fra dagen.
https://youtu.be/JzgqMvDCOTo

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig. Datoen er fastsat til torsdag den 2. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b. Se indkaldelsen herunder.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 26. januar 2023.

Nyt fra kasseren, det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2023.

  • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
  • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2023 Henning.