Velkommen til Struer Kystfiskerforening af 1990

Struer Kystfiskerforening har til formål at fremme interessen for og glæden ved lystfiskeri. Foreningen består af en flok entusiastiske lystfiskere, som er fælles om at dyrke kystfiskeri efter primært havørred. Vi fisker i sagens natur meget i Limfjorden, men tager også på fisketure rundt i det ganske land.

Foreningen arbejder på at markere det Nordvestjyske område, samt at højne fokus på områdes potentielle muligheder og naturlige herligheds værdier, for såvel fastboende som turister. Vi har længe sagt at “Sølv i Limfjorden er guld værd”. Vores hjemmeside har dagligt 30-50 nye unikke besøg, og vi møder hyppigere end nogen sinde før fiskere fra andre dele af landet – fiskere der besøger lokalområdet på baggrund af vores hjemmeside, informationerne her og den øgede bestand af Ørred.

For medlemmerne byder Struer Kystfiskerforeningen på masser af godt kammeratskab, gode ture, hyggelige klubaftner med forskellige temaer som flue binding, mini foredrag, udveksling af erfaringer, osv.

Har du lyst til at være medlem af foreningen kan indmeldelse ske ved henvendelse til kasserer

Henning L. Pedersen
9741 0913
henning@skf1990.dk

Kontingent er for Senior: 395 kr. Junior: 320 kr. Husstand: 495 kr.

Skriv et svar