Vrald odde

Det skal være sagt med det samme :  Vralden er ikke Struers pæneste kvarter, men derimod en af fjordens mest oversete hotspots.
Vralden er et bredt plateau der rækker langt ud i fjorden. Der er i de senere år fanget så forskellige arter som torsk, tunge, skrubbe, multe og ørred på pladsen.

Kraks Kort

https://fredning.fd.dk

vralden