Humlumlejren

Humlumlejren er en fin plads der fisker fint i vindretninger fra s – v, pladsen grumser hurtigt til når vinden går i nordvest og ved direkte pålandsvind. Bunden varierer med sand sten og partier med ålegræs. Pladsen fisker fint forår og i milde vintre. Ved prøvefiskeri 02 05 2013 blev der set skrubber på pladsen.
Kraks Luftfoto og søkort