Månedsarkiv: december 2020

2021

31 december

Spontan tur i nærområdet. Formanden klippede denne fine lille video sammen, hygge, kammeratskab og fisk, et sted i Limfjorden.

26 december

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 3. februar 2022
Kl. 19.30 i klubhuset Bredgade 50B, 7600 Struer

Dagsorden
Vedtægts forslag

Forslag sendes til formanden senest 26. januar 2022
Der kommer et separat opslag vedr. ændring af vedtægter.

Skulle der være medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen, så giv mig besked herom inden generalforsamlingen.

Covid-19
Vi følger myndighedernes anbefalinger og indretter os derefter.

Vel mødt 🙂

18 december
Klubaften 23. december aflyses grundet stigningen i covid smitten.
Kalenderen for 2022 er opdateret med masser af spændende aktiviteter.

10 september 2021

Så er sommeren og covid19 forhåbentligt overstået, vi ser ind i et efterår med almindelige klubaktiviteter. Klubaftnerne er allerede godt i gang.

Vandplejedagen d 11. september nærmer sig og vi er klar til at spule gydegrus på udvalgte strækninger i kommunens større vandløb.

Vi mødes i Klubben kl. 8 til et rundstykke og en kop kaffe inden det går løs.

Medbring til opgaven passende tøj vaders, greb eller rive til at rette til med efter spule grejet har været over bankerne.

Vi forventer at der arbejdes fra kl. 9 til midt på eftermiddagen.

Den 25. september gør vi det så en gang til.

Vi mødes i Klubben kl. 8 til et rundstykke og en kop kaffe inden det går løs.

Medbring til opgaven passende tøj vaders, greb eller rive til at rette til med efter spule grejet har været over bankerne.

Vi forventer at der arbejdes fra kl. 9 til midt på eftermiddagen.

Naturgenopretning og nye gydebanker i Resen Bæk.
Vi har nogen tid haft dette projekt i støbeskeen, endelig er det faldet i hak med ansøgninger og bevilling fra Naturfonden. Tak til Naturfonden Lodsejerne og Struer Kommune.Aflysning: Turen til Samsø aflyses grundet manglende tilmeldinger. Der er planlagt en alternativ tur til Langeland 6.-9. januar 2022.

05-04-2021

Fisk med Formanden. Jacob har rødder i det fynske, her kan du komme med på solotur til en inderfjord i det fynske.

Forårsturen til Møn, Vi var tre fiskt Corona testede der vovede pelsen på turen til Møn. Søren har klippet en fin video sammen fra turens stabadser.

Resenbæk projektet. Siden vi i efteråret spulede grus i Kvistrup Møllebæk og Hummelmose Å. Har vi kigget vandløbene i Kommunen igennem, med fokus på vandløb med tilløb til Limfjorden. Der dukker et fint lille projekt op i den øverste del af Resenbæk. Jacob har lavet en rigtig fin præsentation af projektet, den skal i ikke snydes for. Vandpleje udvalget arbejder på at få planlagt sommerens indsats på vandpleje delen.

Referat fra bestyrelsesmøde 0202 2021

Næste Arrangement:

13 februar Intern cup.

29 januar 2021 referat af generalforsamlingen. Noget usædvanligt er generalforsamlingen gennemført før tid. og på hhv. på skrift og afstemning via face book. Årsagen er Covid. Da der er sikret flertal ved førnævnte afstemninger, forligger således et resultat og et referat.
4. februar. Generalforsamlingen afvikles i reduceret skriftligt format i den lukkede facebookgruppe. Medlemmer der ikke er på facebook får tilsendt skriftligt materiale.
Dermed undgår vi at mødes fysisk, samtidigt kan bestyrelsen komme videre med arbejdet. K&B

16/1 Intern cup, indvejning kl. 16.30-17.00

Årets første ørreddag blev afviklet som planlagt. Kulde og manglende fangst jog dog deltagerne hjem uden fisk på tasken. K & B næste gang

Besked fra kasseren. Så er det tid til kontingent fornyelse. Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2021.Seniormedlemsskab koster:395,- kr. Familiemedlemsskab koster: 495,- kr. Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture. Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg. nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling, og betaling inden generalforsamlingen. Godt nytår og knæk og bræk i 2021 til alle J / Henning

Kalenderen er er opdateret med arrangementer for hele 2021

GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 4 FEBRUAR KL. 19.30 dagsorden