2024

Lørdag d. 6. april afholder klubben intern ørreddag og vi er alle spændte på resultatet.

Siden artikler er opdateret med link til “Fisk Med Søren”. Der ligger rigtigt mange fine film og Videoer fra årene der gik, og de kan godt tåle at blive set igen. Nyeste opdatering fra turen til Sydfyn anbefales.

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig.

Datoen er fastsat til torsdag den 1. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 25. januar 2023.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Bedste Limfjordsørred
 5. Fidusdiplom
 6. Valg Bestyrelsesvalg: Michael Knudsen – modtager ikke genvalg Søren Christrup – modtager genvalg Suppleanter: Revisor: (2024-2025)
 7. Indkomne forslag Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden på mail seneste 8 dage før generalforsamlingen
 8. Fastsættelse af kontingent næste år
 9. Eventuelt: – Vandløbspleje – Naturgenopretningsprojektet – Andet?

Det er nu, at du skal indfri dit nytårsforsæt

Ved at forny eller som nyt medlem melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2024.

 • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
 • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2024 / Henning