Kleppen

Kleppen er i virkeligheden to pladser :

Mod nord en nordøstvendt skråning, pladsen kan virke en smule kedelig, men den har produceret mange fine ørreder gennem tiden.
Bunden er leret og Kleppen er følsom for vindretninger fra NV til NØ. Pladsen fisker godt efterår og vinter.

Mod syd en østvendt kyst med relativ hård bund og en god dybde ind under land.  Pladsen tåler nogen pålandsvind.

Kraks Kort

https://fredning.fd.dk

kleppen

 

Skriv et svar