Ørreddage

Limfjordens Ørreddage blev sat i søen i 2007 og levede til 2014, hvor en enig bestyrrelse valgte at lukke arrangementet ned indtil videre. Herunder ses invitationen til 2014 samt resultater.

Resultater 2014
Resultater 2013
Resultater 2007-2012

Ørreddagene 2014 afholdes 12. og 13. april. Pris pr. senior 150,- og juniorer slipper med 100,-
Printvenlig version opdateret 31-03-2014

Nyt Nyt Nyt

Vi har kigget på de seneste års fangster og valgt at stramme konditions kravene til 100% efter Fultons skala.

Kære Lystfiskere

Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste Kondition, Deltagerbeviset eller i Joker kategorien. Derudover er der indlagt en fotokonkurrence for bedste/ sjoveste billede taget under Limfjordens Ørreddage.

lystfiskeren-logoPå præmie siden investerer vi i sponsorerede gavekort til Lystfiskeren I Hvide Sande, der er en af områdets bedste butikker, Lystfiskeren har en lang tradition som gavmild sponsor gennem Ørreddagenes historie. Det er med stor glæde at vi igen har Vestjysk Bank som kontant sponsor. Vi vil hermed rette en stor tak til vores sponsor, for uden deres interesse og velvilje ville Limfjordens Ørreddage ikke være en realitet.
Vi ser frem til en begivenhedsrig weekend og håber på at samarbejdet kan forsætte i årene fremover.

Fangstrapporter omkring årsskiftet vist at der er ørreder at fange i Limfjorden, disse fangster kombineret med en forhåbentligt fortsat mild vinter gør at vi tør håbe på et godt fiskeri efter fede blanke ørreder til Ørreddagene.

Struer Kystfiskerforening arbejder på at markere det Nordvestjyske område, og via en udadvendt profil at højne fokus på områdes potentielle muligheder og naturlige herligheds værdier, for såvel fastboende som turister. Vi har længe sagt at “Sølv i Limfjorden er guld værd”. Vores hjemmeside har dagligt 30-50 nye unikke besøg, og vi møder hyppigere end nogen sinde før fiskere fra andre dele af landet – fiskere der besøger lokalområdet på baggrund af vores hjemmeside og den øgede bestand af Ørred.

For medlemmerne byder foreningen på masser af godt kammeratskab, gode ture, hyggelige klubaftner med forskellige temaer som flue binding, mini foredrag, udveksling af erfaringer osv.

Vi glæder os til at se dig og dine fiskekammerater til et par spændende dages fiskeri ved Limfjordens smukke kyster – kort sagt ”en fiskeoplevelse i særklasse”.

Knæk og Bræk!

Struer Kystfiskerforening.

 

Program

Indvejning
Indvejningen foregår i Struer Sejlklub, Ved Fjorden 14, 7600 Struer.

Lørdag 12. april.

Kl. 5.00: Konkurrencen starter.
Kl. 11.00 – 12.00: Indvejning. 20285759
Kl. 21.00 – 21.30: Indvejning. 29658451

Søndag 13. april.

Kl. 14.00 – 15.00: Indvejning.
Kl. 15.00: Konkurrencen slutter herfter præmie uddeling.

Tilmelding For at deltage i Limfjordens Ørreddage skal indbetaling ske til Vestjysk Bank  kontonr. 7602 1134242 senest dagen før konkurrencen starter. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling og medbring dokumentation for indbetaling, hvilket er en forudsætning for at få indvejet fisk og deltage i lodtrækningen.

Pris for deltagere fra 18 år 150 kr. Pris for deltagere under 18 år 100 kr.

Henvendelser

formand@skf1990.dk eller 20285759

 Præmiering

Største Havørred

  1. præmie: Gavekort 3000 kr.
  2. præmie: Gavekort 2000 kr.
  3. præmie: Gavekort 1000 kr

 Bedste kondition

  1. præmie: Gavekort 1000 kr.

Lodtrækning på giro

  1. præmie: Gavekort 1000 kr.

Joker

  1.  præmie: Gavekort 1000 kr.

Foto

  1. præmie 1000

 

Regler

Fiskeriet må ske fra kysterne ved Limfjorden og som kastefiskeri fra båd, flydering, havkajak etc.
Fisken skal være fanget uden for gældende fredningszoner.  www.fredning.fd.dk
Fisken skal være fanget på sportsfiskervis med stang og snøre. Der må kun fiskes med én stang ad gangen.
Kun sølvblanke havørreder med løse skæl indgår i konkurrencen.
Rensede eller frosne fisk, samt fisk der ikke virker nyfangede indvejes ikke.
Fisk skal overholde konditionsskalaen – se omstående tabel.

I kategorien største fisk præmieres efter vægt. I tilfælde af vægtlighed præmieres korteste fisk højest. Er der stadig ikke en vinder findes vinderen ved lodtrækning.

Bedste kondition er tungste fisk i forhold til længde. I tilfælde af samme kondition præmieres tungeste fisk højest. Er der stadig ikke en vinder findes vinderen ved lodtrækning.

Joker kategorien er reserveret til specielle situationer, som ikke på forhånd er givet. Evt. uddeling afgøres suverænt af konkurrenceudvalget.

Deltagelse i lodtrækning forudsætter deltagerbevis, som fås ved fremvisning af dokumentation for indbetaling samt at man er personligt til stede ved lodtrækningen. Der tillades max. et deltagerbevis pr. deltager.

En deltager kan max. præmieres én gang i hver af ovenstående kategorier.

Fotokonkurrence.
For deltagere i Limfjordens Ørreddage.
Tag dit kamera med ud til fiskevandet og indsend dine bedste/sjoveste billeder fra Limfjordens Ørreddage senest 3 dage efter konkurrencen slutter. Billeder skal indsendes elektronisk til formand@skf1990.dk med oplysning om navn, adresse og tlf. nr. Konkurrenceudvalget vil efterfølgende kåre vinderne af bedste/sjoveste billeder, som offentliggøres på foreningens hjemmeside. Vinderne kontaktes direkte. PS husk at sætte opløsningen til max.

Struer Kystfisker Forening forbeholder sig ret til at anvende alle indsendte billeder.

Skriv et svar