Øster Strand

Pladsen ligger i læ for vestenvinden og ligger med smuk udsigt over Venø bugt. Der fanges fisk over hele strækket.
Bemærk fredningszonen til højre.

Kraks Kort

https://fredning.fd.dk

østre strand

Skriv et svar