Naturgenopretning Resen Bæk

Naturgenopretning og nye gydebanker i Resen Bæk.
Vi har nogen tid haft dette projekt i støbeskeen, endelig er det faldet i hak med ansøgninger og bevilling fra Naturfonden. Tak til Naturfonden Lodsejerne og Struer Kommune.

Formand Jacob har lavet denne gennemgang vedrørende Resenbæk projektet.

Gravearbejdet ved Langergård projektet er ved at være i mål, der er nu fri passage til langt mere gyde og opvækstvand for havørreden og er vi lidt heldige vil der allerede til foråret være yngel i det nye vandløb og oven for søen ved Langergård.

Vi glæder os til at se naturen indtage området og dermed opfylde projektets overordnede mål.

Invitation til åbning af projektet

Link til artikel fra åbningen af projektet