Harrevig Lysen

Harre vig er en af Limfjordens absolutter perler hvad smuk natur og gode fiske muligheder angår.

Hele vigen er en fantastisk fiskeplads, og det beskrevne område er langt fra dækkende for hvad denne plads kan. Lysen er den sydlige indsnævring i Harrevig. Pladsen fisker fint hele året, men er nok mest kendt for et godt vinterfiskeri. Pladsen er godt beskyttet for vind, men følsom over for stærk vind direkte fra vest. Den lille ø Hjortholm er bestemt gåturen værd, geologisk er den resten af en gammel skrænt og kysten på vestsiden er stenet med kampesten ude i vandet. På nordsiden af odden strækker en odde af østers sig et godt stykke ud i fjorden.

Den beskrevne parkeringsplads er den officielle badestrand, men der kan også parkeres andre steder i området. På spidsen af odden, ved ø-lejren osv.

Fisker man på den lille odde ved indsnævringen kan vindomslag opleves meget ubehageligt, en personlig erfaring er at springer vinden til direkte vest, så stiger vandet pludseligt og strømmen bliver meget stærk.

Kraks Kort

Der er Frednings zoner i området 

harrevig

Skriv et svar