Vandløbspleje 2020

Vi har altid interesseret os for pleje af ørredernes gydemuligheder og vi har i flere omgange lavet fysiske tiltag i kommunens vandløb. Indtil 2020 var det begrænset til udlægning af sten og gydegrus i Kvistrup møllebæk.
Men stærkt inspireret af ildsjæle. Udvidede vi indsatsen med spuling af grus i Hummelmose og Kvistrup Møllebæk. Ørrederne tog godt imod og brugte de gennem spulede banker flittigt.

I Hummelmose å ses der masser af yngel i 2021, medens vi ikke rigtigt har set noget i Kvistrup møllebæk. En gennemgang af Kvistrup Møllebæk viste dog at der var nogle få større ørreder, samt at der var liv i form af tanglopper og vårfluelarver. Så det skal virke. Vi undrer os lidt, men giver gruset en omgang igen i år.

Her i 2021 går vi lidt bredere til værks og medtager strækninger i Bredkjær bæk og Resen bæk.