Ejsingholm

Ejsingholm er et af Limfjordens hotteste hotspots.  En spændende lokalitet med med lavvandede holme og øer, muslingebanker med render og huller, tiltrækker havørred i så store mængder, at der både efterår, vinter og forår jævnligt fanges gode fisk.

Ejsingholm

Kraks Kort

https://fredning.fd.dk

Skriv et svar