Månedsarkiv: december 2022

2023

8. januar
Spontanturen gik i år til Gjerrild klint og Søren har lavet denne fine video beretning fra dagen.
https://youtu.be/JzgqMvDCOTo

Indkaldelse til generalforsamling

Med et Godt Nytår minder formanden om tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig. Datoen er fastsat til torsdag den 2. februar kl. 19.30. I den gamle brandstation. Bredgade 50 b. Se indkaldelsen herunder.
Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt Jacob på Jacob-nisse@hotmail.com senest den 26. januar 2023.

Nyt fra kasseren, det tid til kontingent fornyelse

Det er nu, at du kan forny eller som nyt medlem kan melde dig ind i Struer Kystfisker Forening af 1990 for sæsonen 2023.

  • Seniormedlemsskab koster:                  395,- kr.
  • Familiemedlemsskab koster:                 495,- kr.

Medlemsskabet giver dig adgang til alle klubaftener (torsdage kl. 19, se kalenderen for perioder), interne kyst cups samt klubture.

Kontingentet kan indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 7602 konto nr. 1134242. Husk angivelse af navn og adresse ved indbetaling,  og betaling inden generalforsamlingen.

Knæk og bræk i 2023 Henning.